fi

HALLITUS

Hallitus 2023  


                                                      Puheenjohtaja - Aino-Maria Koivuniemi


Tekee yhteistyötä koko hallituksen ja erityisesti varapuheenjohtajan kanssa. Valmistelee esityslistat hallituksen kokouksia varten yhdessä varapuheenjohtajan kanssa. Toimii kokousten puheenjohtajana, jakaa työtehtäviä muille hallituslaisille toimenkuvien mukaisesti. Tekee yhteistyötä muiden Mäen puheenjohtajien kanssa niin koulutuspoliittisia asioita kuin tapahtumia koskien sekä osallistuu puheenjohtajien yhteisiin kokouksiin. Esittelee syyskokouksessa tulevan toimintakauden toimintasuunnitelman ja kevätkokouksessa edellisen toimikauden toimintakertomuksen. Tiedottaa muuta hallitusta esille tulevista asioista sekä huomioi jokaisen hallituslaisten mielipiteen päätöksiä tehtäessä.

Varapuheenjohtaja - Santeri Lilja

Toimiminen puheenjohtajan oikeana kätenä. On vastuussa hallituksen kokouksista puheenjohtajan ollessa estynyt.

Sihteeri - Lotta Järvenpää

Kokouksissa käytyjen keskusteluiden ylös kirjaaminen ja kokouspöytäkirjojen kirjoittaminen. Hallituksen kokouspöytäkirjoista vastaaminen ja niiden allekirjoittaminen yhdessä puheenjohtajan sekä pöytäkirjantarkastajien kanssa. Pöytäkirjojen jakaminen puheenjohtajalle sekä hallitukselle. Pöytäkirjatiivistelmien laatiminen jäsenistölle.

Taloudenhoitaja - Mikko Peltonen

Huolehtii kirjanpidosta ja laskujen maksamisesta. Pankittaa käteiskassan tarpeen mukaan, laatii talousarvion syyskokoukseen sekä talouslaskelman kevätkokousta varten.

Jäsen- ja sähköpostilistavastaava  -  Lotta Järvenpää

 

Lähettää ja jakaa jäsenistölle tulevia sähköposteja Kirjaa uudet jäsenet jäsenrekisteriin.

Sosiaalipoliittinen vastaava - Erika Mäkitalo

Huolehtii tasa-arvon toteutumisesta toiminnassa sekä siitä, että jokaisella on yhtäläinen mahdollisuus osallistua toimintaan. Taho, jolle voi kertoa mahdollisista kiusaamis- ja häirintätilanteista.

Koulutuspoliittinen vastaava - Senja Laakso


Huolehtii jäsenistön koulutuspoliittisista asioista. Tekee paljon yhteistyötä muun hallituksen kanssa. Kerää palautetta opintojaksoista, harjoitteluista ja lukuvuotta koskevista asioista ja välittää sitä ylemmälle taholle. On mukana järjestämässä keväisin palautetilaisuutta, jossa käsitellään koulutustamme ja yksittäisten opintojaksojen sisältöjä. Järjestää lisäkoulutuksia, kuten Lasten hätä- ja ensiapukurssi.

   Yhteistyövastaava - Jade Wiren

Yhteyshenkilö yritysten kanssa (mm. Pikku Norssi) tehtävässä yhteistyössä. Suunnittelee esim. koulutuksia ja muita yhteistöitä. Jakaa materiaaleja jäsenistölle.

Hupi  -  Aliisa Kulta & Oona Kiviniemi


Järjestää tapahtumia ja ohjelmaa Sempunmäen väelle, kuten Mauttomat, Lastopetin tutustumisilta & Amazing VakoVaellus.


                               Some- ja tiedotusvastaavat - Hilja Viertola & Aliisa Kätkytniemi


Lastopet ry:n sosiaalisen median tilien päivittäminen sekä tapahtumien ulkoasun suunnitteleminen ja julkaiseminen sekä Facebookiin että Instagramiin. Koulutukseen ja työelämään liittyvien julkaisujen ja tekstien jakaminen esim. Facebookiin. Some- ja tiedotusvastaava hoitaa myös hallitusjulisteen suunnittelun ja tilaamisen.

Yhdenvertaisuusvastaava - Anni Koskiniemi

Huolehtii yhdenvertaisuuden toteutuvan erilaisissa tapahtumissa (esim. Alkoholittomat tapahtumat ja vaihtoehdot, ihmisten erilaisten tarpeiden huomioiminen). Huolehtii yhdenvertaisuuden, syrjimättömyyden ja tasa-arvon toteutumisesta myös hallituksen sisällä ja koulussa. Auttaa kiusaamistilanteiden selvittämisessä.

 Kansainvälisyysvastaava - Hilja Viertola

Kansainvälisyysvastaava toimii tulevan BA linjan opiskelijoiden yhteyshenkilönä, auttaa tiedotusvastaavia tapahtumien kääntämisessä.

Varajäsenet - 


Varajäsenet ovat hallituksen auttavia käsiä.Yhteydenottolomake


Mukaan hallitukseen?

Hallitukseen voit hakea mukaan syyslukukaudella järjestettävässä sääntömääräisessä syyskokouksessa. Voidaksesi hakea hallitukseen, tulee sinun olla Lastopet ry:n jäsen.

Hallitus koostuu puheenjohtajasta sekä kymmenestä muusta ehdolle asettuneesta. Jos hakijoita on enemmän kuin 11, järjestetään äänestys. Tasatilanteen sattuessa äänestyksessä suoritetaan arvonta. Syys- ja kevätkokoukset


Syyskokous järjestetään marraskuun loppuun mennessä. Kokous on avoin tilaisuus, johon voi osallistua kuka tahansa. Syyskokouksessa esitellään tulevan toimikauden toimintasuunnitelma sekä tulevan kauden talousarvio. Käsitellään jäsenmaksun suuruus sekä muut mahdollisesti esille tulevat asiat. Lisäksi valitaan kuluvalle kaudelle sen tilinpäätöksen toiminnantarkastajat ja heidän varamiehensä. Syyskokouksessa valitaan myös uusi, tulevan kauden hallitus. Hallitukseen voi hakea kuka tahansa Lastopet ry:n jäsen. Hallitus koostuu puheenjohtajasta sekä kymmenestä muusta ehdolle asettuneesta. Jos hakijoita on enemmän kuin 11, järjestetään äänestys. Tasatilanteen sattuessa äänestyksessä suoritetaan arvonta.

Kevätkokous järjestetään huhtikuun loppuun mennessä. Kokous on avoin tilaisuus, johon voi osallistua kuka tahansa. Kevätkokouksessa käsitellään edellisen toimikauden toimintakertomuksen hyväksyminen, edellisen toimikauden tilinpäätös ja tilintarkastuskertomuksen hyväksyminen, tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille sekä muut mahdollisesti esille tulevat asiat.